-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Medlemmer i politiske prosjekter

Publisert 1. mars 2018 av Thomas Bore Olsen

Fellesnemnda møttes mandag 26. februar.

Fellesnemnda møttes mandag 26. februar.

Fellesnemnda har oppnevnt medlemmer til de tre politiske prosjektene Lokaldemokrati og politisk organisering, Symboler, identitet og felles kultur og Valg 2019 – forberedelse til kommunevalget.

Oversikt over ledere og medlemmer (oppdateres når møteprotokoll foreligger)

Prosjektenes hovedoppgave vil være å utarbeide forslag til løsninger og vedtak og lage innstillinger til fellesnemnda. Prosjektene skal utføre sine oppdrag innen rammen av felles mål og føringer for kommunesammenslåingen og vedtatt prosjektmandat. Les mer om de politiske prosjektene i sak 28/17

Valgstyret har bestått av Christine Sagen Helgø (leder), Jostein Eiane og Henrik Halleland.

Lokaldemokrati og politisk organisering
Mandat for prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering ble vedtatt av fellesnemnda i desember 2017. Sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy til Nye Stavanger innebærer at de politiske organene i de tre kommunene bortfaller og må erstattes av en ny organisering. Intensjonsavtalen og prinsippdokumentet inneholder også reguleringer om hvordan lokaldemokratiet og den politiske organiseringen skal bli i Nye Stavanger. Prosjektet skal utarbeide forslag til politisk organisering for Nye Stavanger og andre tiltak for å styrke lokaldemokratiet og politikerrollen.

Mandat for de to andre prosjektene skal behandles av fellesnemnda i løpet av våren.