144 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 22. februar 2017

Dato: 22. februar kl. 13.00-15.00

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Sted: Finnøy folkebibliotek

Foto: Øyposten

Velkommen v/ordfører Henrik Halleland

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte.

Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg

Tilskuddsordning for veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Forslag til fremdrifts- og møteplan frem til etablering av Fellesnemnda

Saksdokumenter:

Styringsgruppen agenda

Notat Forslag til fremdriftsmøteplan for Styringsgruppen

Notat prosjekter til tilskuddsordningen Styringsgruppen

Notat Sammensetningen av Fellesnemnda arbeidsutvalg partssammensatt utvalg