138 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 23. mars 2017

Tid: 23.03.2017 kl. 9.30 - 11.30

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Sted: Stavanger rådhus, formannskapssalen

Velkommen v/ordfører Christine Sagen Helgø

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte

Utkast til reglement for Fellesnemnda

Forslag til kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger

Organisering av administrative ledelse i etableringsprosjektet

Her kan du laste ned en samlefil med alle saksdokumentene for møtet.