129 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 23. november 2016

Sted: formannskapssalen, Stavanger rådhus

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Velkommen v/ordfører Christine Sagen Helgø

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte

Spilleregler for styringsgruppen

Revisjon av intensjonsavtalen

Vurdering av etableringstidspunkt for nye Stavanger

Forslag til organisering av sammenslåingsprosessen

Referat fra møtet 23. november 2016