134 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i styringsgruppen 9. desember 2016

Dato: fredag 9. desember kl. 09.30 – 11.30.

Møteleder: Koordinator Kjartan Møller

Sted: Rennesøy rådhus

Foto: Bygdabladet

Velkommen v/ordfører Dagny S. Hausken

Nyhetshjørnet – kort tilbakemelding fra hver kommune (fem minutt per kommune) på viktige hendelser siden forrige møte.

Tilleggsavtale til intensjonsavtalen

Sammensetningen av fellesnemda

Samarbeid om driften av kommunene i etableringsperioden

Tilskuddsordning for veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Saksdokumenter:

Referat styringsgruppemøte

Forslag til tilleggsavtale til intensjonsavtalen

Styringsgruppen agenda

Tilskuddsordning for kommuner som skal slå seg sammen

Tilleggsavtale til intensjonsavtalen

Spilleregler for styringsgruppen

Sammensetningen av fellesnemnda

Samarbeid om driften i etableringsperioden