-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nå er alle prosjektene i gang!

Publisert 8. juni 2018 av nyestavanger

Med godkjenning av mandatet til tre prosjekter i fellesnemda 4. juni, er nå alle prosjektene i Nye Stavanger i gang med arbeidet sitt. Det er i alt 17 prosjekter, fordelt på politiske prosjekter, politisk-administrative prosjekter og administrative prosjekter.

Det er mye som skal på plass når tre kommuner skal bli én, og det er et stort spenn i oppgavene disse 17 prosjektene skal i gang med. Alt fra å kartlegge tjenestetilbudet i de tre kommunene, endre navn på gater som har like navn, samkjøre arkivene, jobbe med ny visjon og ny politisk modell til å planlegge valg 2019, står på agendaen til prosjektledere, koordinatorer og prosjektmedlemmer det neste året. Prosjektene har litt ulike frister for sine leveranser, men sommeren 2019 skal de fleste prosjektene være ferdige med arbeidet sitt.

Per Kristian Vareide– Det er en formidabel oppgave disse prosjektene har begynt på, og de har ikke mye tid på seg. De skal tross alt gjøre denne jobben samtidig med at de skal utføre jobbene sine i de «gamle» kommunene. Jeg håper derfor de får all mulig hjelp ute i organisasjonene, slik at vi får en god prosess, sier prosjektrådmann Per Kristian Vareide.

Han innrømmer at han er bekymret for arbeidsbelastningen til enkelte, og at han har bedt de tre kommunene om å vurdere ambisjonsnivået sitt de neste 18 månedene, med tanke på den store oppgaven det tross alt er å bygge en ny kommune.

Prosjektene i Nye Stavanger:

Administrative prosjekter
Det er i alt 12 administrative prosjekter i Nye Stavanger. Dette er prosjekter som ikke krever en tett og løpende politisk styring i gjennomføringen, og det er prosjektrådmannen og administrativ styringsgruppe som står for oppfølgingen. Prosjektene er delt inn i ulike kategorier:

– Tjenesteutviklingsprosjektene
Ved overgangen til 2020, når Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune legges ned, og en ny kommune etableres, vil det være behov for å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering, systemer og nivå på satser og gebyrer. Forskjeller må utjevnes og nye løsninger må etableres. Harmoniseringen skal sikre hensiktsmessig drift og økonomisk bærekraft for den nye kommunen.
Prosjektene skal kun utarbeide et forslag til harmonisering av kommunens tjenester, og gi innspill til organiseringen av tjenestene i den nye kommunen.

De syv tjenesteutviklingsprosjektene er:

– Gjennomføringsprosjektene
Også i disse prosjektene kreves det en bred kartlegging av løsningene de tre kommunene har valgt, men med formål å harmonisere og slå sammen i god tid før 1. januar 2020. Derav navnet gjennomføringsprosjekter. Prosjektene skal, innenfor hvert av sine områder, sikre hensiktsmessig drift og økonomisk bærekraft for den nye kommunen fra og med dag 1.

De fem gjennomføringsprosjektene er:

Politisk-administrative prosjekter
Prosjekter som krever et nært samspill og dialog mellom politisk og administrativt nivå i gjennomføringen organiseres som politisk-administrative prosjekter. Disse prosjektene legges fram for Fellesnemnda ved oppstart og avslutning. I prosjektgjennomføringen skal arbeidsutvalget for Fellesnemnda ha en sentral rolle i dialogen og samspillet med prosjektet.

Det er to politisk-administrative prosjekter i Nye Stavanger:

Medlemmer av prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering. Foto.

Det politiske prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering under ledelse av varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe

Politiske prosjekter
Det er tre politiske prosjekter i Nye Stavanger. Disse prosjektene ledes av og består av folkevalgte, men med administrativ støtte fra kommunene.
De politiske prosjektene vil i hovedsak utrede bestemte problemstillinger, knyttet til politisk organisering, lokalvalg 2019 og arbeid med felles symboler og identitet. Prosjektgruppene skal kun legge fram forslag til løsninger, ikke fatte egne vedtak.
De politiske prosjektene skal følge vanlige regler for møteoffentlighet i henhold til kommuneloven. Det vil si at møtene er åpne og alle saksdokumentene fra møtene blir offentliggjort.

De tre politiske prosjektene er:

Vil du vite mer?
Les mer om prosjektene på nye.stavanger.no/prosjekter.