-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nå starter fortellingen om den nye kommunen

Publisert 23. september 2018 av nyestavanger

Hvilke nye muligheter oppstår når tre kommuner blir til en? Og hva kan næringsliv, frivillig sektor, politikere og innbyggere for øvrig få til sammen med kommunene? Dette er noen av spørsmålene som blir stilt når program Nye Stavanger inviterer til framtidsverksted.

Gjennom tre samlinger legges grunnlaget for visjon og mål for videre arbeid i den nye kommunen.

1. Befolknings- og næringsutvikling, 24. september

Foto: ungdommer som diskutererDen første samlingen tar for seg befolknings- og næringsutvikling. Her er deltakerne næringsliv, politikere og ansatte fra de tre kommunene.

2. Lokaldemokrati og samspill, 2. oktober
Den andre samlingen tar for seg lokaldemokrati og samspill. Her er deltakerne innbyggere, politikere og ansatte fra de tre kommunene.
Innbyggerne som deltar er valgt ut til å sitte i et innbyggerpanel og har også sagt ja til å arrangere et såkalt gjestebud hjemme hos seg selv, hvor de inviterer venner og kjente til å diskutere ulike spørsmål knyttet til tema.

3. Tjenestebehov og kommunens rolle, 30. oktober
Den tredje samlingen tar for seg tjenestebehov og kommunens rolle. Her deltar representanter fra frivillig sektor, fagledere og ansatte i de tre kommunene.

Resultatet blir nyttig for mange
Det er Telemarksforskning som har utarbeidet opplegget rundt framtidsverkstedene, som leder deltakerne gjennom dagene, og som sammenfatter resultatene etter at verkstedene er ferdige.

Resultatene vil være nyttige for flere av prosjektene som jobber med kommunesammenslåingen:

Prosjekt Planstrategi nye Stavanger 2020-2023 skal utarbeide en felles samfunnsdel for nye Stavanger kommune. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Her vil resultatene fra framtidsverkstedene inngå som en viktig del i arbeidet.

Det politiske prosjektet Symboler, identitet og felles kultur skal blant annet starte prosessen med å utvikle en felles identitet og stolthet over å tilhøre den nye kommunen. De skal også definere viktige symboler for nye Stavanger kommune og bygge opp under felles og lokal identitet. Her blir også resultatene fra framtidsverkstedene viktig grunnlagsmateriale for videre arbeid.