-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nær 11 000 ansatte er på plass i den nye kommunen

Publisert 28. juni 2019 av nyestavanger

En av de største milepælene i kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy er nådd. Nå har nær 11 000 ansatte fått vite hvor de skal jobbe i den nye kommunen.

I omstillingsavtalen, som ble underskrevet av arbeidsgiver og ansattes representanter fra de tre kommunene, står det at ingen ansatte skal bli sagt opp som følge av kommunesammenslåingen. Dette har vært grunnleggende gjennom hele arbeidet med å plassere ansatte inn i den nye organisasjonen.

Prosessen har foregått trinnvis fra toppen med innplassering av direktører, deretter avdelingssjefer og virksomhetsleder og til slutt alle resterende ansatte.  Til sammen har nær 11 000 ansatte blitt plassert inn i sine stillinger.

Mange fortsetter som før
Ca. 90 % av de ansatte jobber i såkalte stedbundne tjenester (skoler, barnehager, sykehjem osv.). Disse er blitt direkte innplassert, som det heter på fagspråket. Det betyr at de fortsetter i den samme jobben de har hatt før sammenslåingen, uten at det blir noen endringer.

Resten av de ansatte har hatt kartleggingssamtaler med sine nærmeste ledere, hvor de sammen har kommet frem til hvor i organisasjonen de hører hjemme. Her har det vært viktig å ta hensyn til hvilken kompetanse og erfaring den ansatte har, hvilke behov organisasjonen har og, så langt som mulig, den ansattes egne ønsker.

Foto. Elever med ipad

Alle som jobber i såkalte stedbundne tjenester, blant annet skole, blir direkte innplassert.

– Omfattende, men god prosess
– Det er mange hensyn å ta i en slik innplasseringsprosess. Det sier seg selv at noen stillinger faller bort som følge av at tre organisasjoner slås sammen. Vi skal for eksempel bare ha én skolesjef og en byggesakssjef i den nye kommunen, og mange av de ulike støttefunksjonene vil også bli redusert når vi går fra tre kommuner til én, sier Tom Fossmark, prosjektleder for prosjekt virksomhetsoverdragelse i nye Stavanger.

Fossmark sier det har vært en omfattende prosess, men at alt har gått etter planen, særlig takket være det gode samarbeidet med de tillitsvalgte og fordi alle direktørområdene har fulgt veilederen, som ble utarbeidet av prosjektet.

– Det har vært viktig for oss at dette skulle være en forutsigbar prosess for ansatte og tillitsvalgte, samtidig som vi har vært opptatt av å holde fristene vi har satt oss. Det har vi heldigvis klart, sier Fossmark.

Stor betydning for den enkelte ansatte
De prosjekttillitsvalgte (ni tillitsvalgte, som er valgt ut av hovedsammenslutningene til å representere de ansatte i kommunesammenslåingen) har vært sterkt involvert i prosessen, og noen av dem sier at de har kjent på ansvaret.

– De ansatte i Rennesøy og Finnøy har nok kjent mer på usikkerhet i denne prosessen enn sine kommende kolleger i Stavanger, og jeg har nok følt et ekstra ansvar for å bistå dem i denne tiden, sier Brit Marie Kloster, prosjekttillitsvalgt fra Rennesøy, og medlem av omstillingsutvalget.

Hun innrømmer gjerne at det har vært krevende, men samtidig interessant å være en del av en så stor og omfattende prosess, hvor så mange ansatte skal finne sin plass.

– De aller fleste har følt seg godt ivaretatt, og så er det nok noen som kunne trengt mer informasjon enn de fikk, og da har vi tillitsvalgte prøvd å bidra så godt vi kan. Alt i alt tror jeg vi skal være veldig fornøyde, sier Kloster.

Fto. Prosjekttillitvalgte i Nye Stavanger

De ni prosjekttillitsvalgte har hatt en aktiv rolle i prosessen rundt å plassere ansatte inn i den nye organisasjonen. Fra venstre: Pernille Aamodt Nessa (i permisjon fra 19.12.2018. Sindre Hodne Immerstein har overtatt), Kristin Torp, Stig Magne Hordnes, Bjørg Vestbø, Brit Marie Kloster, Synnøve K. Christensen, Monica Wold, Susanne Borre, Else Gunhild Vignes.