135 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

NAV Nye Stavanger

Ved overgangen til 2020, når kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger legges ned, og nye Stavanger kommune etableres, vil det være behov for å harmonisere NAV-kontorenes tjenestetilbud, systemer og organisering. Forskjeller må utjevnes og nye løsninger må etableres. Harmoniseringen skal sikre hensiktsmessig drift og økonomisk bærekraft for den nye kommunen.

Prosjekt NAV Nye Stavanger må ses i sammenheng med tjenesteutviklingsprosjektet for Helse og Velferd. Prosjekt NAV Nye Stavanger skal utarbeide et forslag til harmonisering av NAV-kontorenes tjenester og gi innspill til organiseringen av NAV-kontorene i ny kommune.

Mer om prosjektet i sak 20/18 i Fellesnemnda (16.04.18)