-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny behandling av gatenavn

Publisert 26. november 2018 av nyestavanger

Navnevalg for 19 gater og veier i nye Stavanger skal opp til ny behandling i arbeidsutvalget for fellesnemnda 30. november og i fellesnemnda 10. desember.

Prosjektrådmannen har fått inn navneforslag gjennom et eget prosjekt som har ansvar gatenavn og matrikkel i nye Stavanger.

I ordinære gatenavnsaker i Stavanger blir de som er berørt av nye gatenavn, oppfordret til å gi innspill til bydelsutvalgene. I dette prosjektet har de interesserte istedenfor hatt direkte linje til prosjektgruppa.

Følgende gate- og veinavn er foreslått endret:

Les mer om den kommende saksbehandlingen