-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nye Stavanger i regjeringens forslag til ny kommunestruktur

Publisert 5. april 2017 av Kjartan C. Møller

Regjeringen har i sitt forslag til ny kommunestruktur, Prop. 96 S (2016–2017), gått inn for å slå sammen kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Samtidig med forslaget har regjeringen også lagt frem forslag til ny regionstruktur og forslag om nye oppgaver til kommunene. Forslaget til ny kommunestruktur skal etter planen behandles i stortinget 8. juni 2017.