-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nye Stavanger får fem Nav-kontorer

Publisert 15. mai 2019 av nyestavanger

En ny partnerskapsavtale mellom nye Stavanger kommune og Nav Rogaland, som skal gjelde fra 1. januar 2020, er nå forhandlet frem. Avtalen inneholder bestemmelser om hvor Nav-kontorene skal ligge, hvordan de skal være organisert og hvilke åpningstider de skal ha.

Antall NAV-kontorer 
NAV-kontorene drives i partnerskap mellom staten og kommunen, og driften er forankret i en lovpålagt partnerskapsavtale. Etter møtet i fellesnemnda for nye Stavanger i mars 2019 (sak 22/19), hvor det ble vedtatt at man ønsket å gå for fem NAV-kontor i stedet for de foreslåtte fire, har det vært nye forhandlinger mellom NAV Rogaland og kommunen. Her ble de enige om fem NAV-kontorer.

De fem kontorene blir da:

Nav Rennesøy og Finnøy skal også betjene en NAV-møteplass på Judaberg.

Åpningstider
Åpningstidene for publikum uten forhåndsavtale blir som før kommunesammenslåingen:

Nav Eiganes og Tasta, NAV Hillevåg og Hinna, NAV Hundvåg og Storhaug og NAV Madla
5 dager i uken fra kl.10.00 – 14.00

Nav Rennesøy og Finnøy i Vikevåg
3 dager i uken, kl. 12.00 – 14.30

Nav-møteplass på Judaberg
3 dager i uken, kl. 12.00 – 14.00

Åpningstidene for Nav-møteplassen på Judaberg, passer inn med dagens rutetider for kollektivtransport. Hvis disse rutetidene endrer seg, kan det være aktuelt å endre åpningstidene, men å beholde sammen antall timer åpent per dag.

Vikevåg

Vikevåg

Dette kan du få hjelp til på Nav-kontorene i nye Stavanger

Samlokalisering med helse- og sosialkontorene
Ved de fire Nav-kontorene i «gamle» Stavanger, altså alle utenom Rennesøy og Finnøy, er det avtalt samlokalisering og felles publikumsmottak med helse- og sosialkontorene. Innbyggere i Rennesøy og Finnøy vil høre til helse- og sosialkontoret i Byfjordparken på Tasta. Det er planlagt at dette helse- og sosialkontoret skal ha noe kontortid på Judaberg og i Vikevåg.

Saken skal endelig vedtas i fellesnemnda 20. mai 2019