-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nye Stavanger har fått ungdommens fellesnemnd

Publisert 7. mars 2019 av procontra

Bedre sent enn aldri!

– Vi skulle ønskt at vi hadde kommet på dette for ett år siden, men vi er veldig glade for at dere kom til oss med initiativet til å få opprettet et ungdommens fellesnemnd, sa prosjektdirektør i Nye Stavanger, Kjartan Møller, da han snakket med representanter fra ungdomsrådene i Rennesøy, Finnøy og Stavanger denne uken.

Ungdommene var samlet i Stavanger for å bli kjent med hverandre og for å komme med innspill til kommuneplanen for den nye kommunen. Det ble også tid til å diskutere kommunesammenslåing, og hva ungdommene selv kan bidra med i innspurten.

– Jeg er veldig glad for at jeg får denne muligheten til å bli hørt, sa Mina Helland Mathisen til journalisten fra TV Vest som hadde møtt opp på samlingen, og fortalte om alle gangene hun har vært uenig i avgjørelser som er blitt tatt av de voksne politikerne, uten at hun har hatt muligheten til å si hva hun mener.

Noen av medlemmene og varamedlemmene i ungdommens fellesnemnd

Noen av medlemmene og varamedlemmene i ungdommens fellesnemnd. Bak fv. Mina Helland Mathisen(Rennesøy), Christian Hetty (Stavanger), Oda Oline Omdal (Stavanger), Hagen Albrecht (Rennesøy) og Thea Vignes (Finnøy). Foran fv. Guro Dalaker (Rennesøy), Isak Walle-Jepsen (Rennesøy) og John Butler Wang (Stavanger).

Mange viktige saker fremover

Ungdommens fellesnemnd består av tre representanter fra de hvert av de tre ungdomsrådene. De skal behandle relevante saker, som skal til fellesnemnda for Nye Stavanger. Først ut er saken om kommunens tjenestetilbud.

– Det er mange viktige saker som skal til behandling nå og frem mot sommeren, og mye som vil være relevant for ungdomsrepresentantene, så det er ikke for sent å komme på banen nå, sa Møller.

Mikroplast og utenforskap

Men aller først skulle ungdommene jobbe med kommuneplanens samfunnsdel, altså spørsmålet om hva kommunen skal satse på de neste 15 årene.

Her ble det gode diskusjoner, men det var stor enighet.

Miljø må være høyt på agendaen. Kollektivtilbudet må bli bedre og vi må begynne å merke klær som inneholder mikroplast, var noen av forslagene.

Ellers var mange opptatt av psykisk helse i skolen, og at man må evne å ta vare på de som faller utenfor.

– Mange sitter alene etter skoletid og mange føler seg utenfor. Disse må vi fange opp. Alle har noe å bidra med i samfunnet. Tenk om de som er gode i data kunne reist rundt på eldresentrene og lært de eldre å spille Wii, for eksempel. Det er en vinn-vinn-situasjon. De eldre får større kompetanse på digitale verktøy og de unge får oppleve mestring i at noen trenger den kompetansen de sitter på, sa Christian Hetty fra Stavanger på vegne av sin arbeidsgruppe.