-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nyopprettede stillinger innenfor Digitalisering & innovasjon og Prosjektkontoret

Publisert 8. mai 2019 av nyestavanger

Prosjektrådmannen har opprettet nye stillinger innenfor områdene Innovasjon & digitalisering og Prosjektkontoret.

Ansatte gis anledning til å melde sin interesse for disse stillingene gjennom å gi beskjed til sin nærmeste leder innen torsdag 16.mai. Det blir så gjort en vurdering om den ansatte skal inngå i utvalgskretsen.

Innplassering i disse stillingene skjer etter kriterier og tidsplan for fase 3.2 – øvrige ansatte i Veileder for innplassering.

Dersom det ikke blir innplassert ansatte i disse stillingene, vil de i neste omgang lyses ut eksternt.

Her finner du stillingsbeskrivelsene:

Stillingsbeskrivelse innovasjon og digitalisering

Stillingsbeskrivelse prosjektkontoret