-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mål og verdier for program Nye Stavanger

I perioden fram til 01.01.2020 er det etablert en programorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger (fellesnemnda). Programmet har ansvar for gjennomføringen av sammenslåingsprosessen i denne perioden. Intensjonsavtalen og prinsippdokumentet skal ligge til grunn for programmets arbeid, men det er også nødvendig å ha noen klare mål for hva programmet skal oppnå og for hva som skal kjennetegne selve prosessen.

Verdiene sier noe om hva vi vil skal kjennetegne sammenslåingsprosessen fram til 1.1.2020 og skal gi veiledning ved viktige veivalg.  Målene setter retning for prosessen og sier hva som skal være oppnådd i sammenslåingsperioden fram til 01.01.2020. Det er disse målene fellesnemnda og programmet skal levere på.

Med overordnet mål menes hovedleveransen og formålet med programmet, altså at en ny kommune – Stavanger – skal være etablert 1.1.2020. Med resultatmål menes hva som er programmets konkrete resultater.

Verdier

Raushet, åpenhet, tillit, medvirkning

Overordnet mål

Ny kommune – Stavanger – i drift fra 01.01.2020

Resultatmål

Et avklart målbilde for den nye kommunen, og grunnlag for utvikling av felles identitet og kultur

Arenaer for styrket lokaldemokrati

En organisasjon med avklart rolle- og ansvarsdeling og nødvendig myndighet

En effektiv og pålitelig drift og tjenesteleveranse, og et grunnlag for forbedring

Kompetanse som ivaretar nødvendig drift, avklart tjenesteleveranse og tilhørende systemer/reglementer/prosesser

Et økonomisk bærekraftig budsjett

Sikre overholdelse av lov og avtaleverk, avtaler og juridiske forpliktelser

Ryddige og forutsigbare ansattforhold ved virksomhetsoverdragelsen

Prosessmål

Sammenslåingen skal gjennomføres med størst mulig positiv effekt på tjenestetilbudet i de tre kommunene

Sammenslåingen skal gjennomføres med mest mulig effektiv ressursbruk

Det skal være avklart ansvars- og rollefordeling for prosessen

Prosessen skal gjennomføres med god informasjon, tillit, trygghet og synliggjøring av muligheter for deltakelse og medvirkning og forankring på tvers av de tre kommunene

Sak 36/18 fra møte i fellesnemnda 17.09.2018 – Verdier og mål for programmet Nye Stavanger

Føringer for harmoniseringsarbeidet

Følgende føringer ligger til grunn for harmoniseringsarbeidet i Nye Stavanger