-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Omstillingsavtalen

Arbeidsgiver og arbeidstaker har drøftet seg frem til enighet om en omstillingsavtale som har som formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte som kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.

Omstillingsavtalen har også som formål å sikre kompetanse og kapasitet for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i de tre kommunene i omstillingsperioden og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Stavanger kommune etter 01.01.2020.

I tillegg til at partene har gjennomført flere drøftingsmøter for å komme frem til en god og omforent omstillingsavtale er avtalen behandlet og godkjent i Partssammensatt utvalg 19.10.2017 og Fellesnemnda 06.11.2017.