-153 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prinsippdokument

I 2016 ble det utarbeidet et prinsippdokument for en eventuell ny kommune med Sandnes og Sola. Samtidig pågikk det samtaler med Finnøy og Rennesøy. Prinsippdokumentet ligger til grunn for intensjonsavtalen for Nye Stavanger kommune.

Prinsippdokumentets forsidePrinsippdokumentet bygger på Stortingets fire mål for å gjennomføre kommunereformen:
1. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
2. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
4. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Prinsippdokumentet er tilgjengelig her