-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Peker ut kursen for innbyggertorgene

Publisert 18. juni 2019 av nyestavanger

Finnøy og Rennesøy får innbyggertorg når tre kommuner blir til én fra nyttår. Onsdag 19. juni behandler fellesnemnda forslag til konsept og etablering av innbyggertorgene i Vikevåg og på Judaberg.

Innbyggertorgene er et nytt tilbud som erstatter dagens rådhusfunksjoner i Finnøy og Rennesøy. Tilgang til kommunale tjenester er ikke det eneste som skjer på innbyggertorgene: Her skal det bygges en dugnadsarena i godt samspill mellom kommunen, innbyggerne, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Dette samspillet mellom kommunen og aktørene i kommunedelene er noe nytt i den nye kommunen, og utgjør selve grunnmuren for innbyggertorgene som skal utvikles over tid fra oppstarten senhøsten 2019.

Nærhet til innbyggerne
Innbyggerne i Finnøy får lengst reisevei til kommuneadministrasjonen i Stavanger sentrum i den nye kommunen.

– Innbyggertorgene skal bringe kommunen nærmere innbyggerne, og innbyggerne nærmere kommunen. Torgene skal tilføre noe nytt i Vikevåg og Judaberg som nå blir kommunedelsentre. Her får vi muligheter til å få til noe spennende som kan være til inspirasjon for resten av den nye kommunen, sier ordfører Henrik Halleland i Finnøy.

Fellesnemnda skal behandle et overordnet konsept for innbyggertorg i den nye kommunen og første trinn i etablering av innbyggertorgene i Vikevåg og på Judaberg.

De to innbyggertorgene vil først være en enklere løsning. Denne oppstartsutgaven vil tilby publikumsmottak med innbyggerservice og førstelinjetjenester, lokaler for kommunedelsutvalgene, møterom samt kontorplasser for kommunalt ansatte. Torgene vil være tilgjengelige for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Større tilbud fra 2020
Siden skal innbyggertorgene videreutvikles med et bredere tilbud fram mot senhøsten 2020. I mellomtiden skal tilbudene ved torgene utvides og endelig lokalisering avgjøres. Utviklingsarbeidet vil også fortsette etter 2020.

Styrking av nærdemokratiet er en del av fundamentet for sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner.

– Med innbyggertorgene på plass, får vi en flott mulighet til å jobbe på nye måter i den nye kommunen. Her får vi plass til både kommunedelsutvalgene og andre nærdemokratiske ordninger. Torgene gir også anledning til å møte politikerne i de nye kommunedelene, sier Bjørg Tysdal Moe. Hun leder det politiske prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering i nye Stavanger og er også varaordfører i dagens Stavanger kommune.

Bredt engasjement
Saken som skal behandles i fellesnemnda, er et resultat av stort engasjement og mange gode innspill fra innbyggere, frivilligheten, næringslivet og kommunale ansatte våren 2019.

Fellesnemnda behandler sak om innbyggertorg i nye Stavanger kommune 19. juni

Mer informasjon om innbyggertorgene

Foto fra innbyggermedvirkning på Judaberg

Innbyggertorgene skal utvikles over tid til å bli gode møteplasser for tjenester, aktiviteter og deltakelse i samfunnsutviklingen nær der folk bor.