-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Planlegger innbyggertorg i Finnøy og Rennesøy

Publisert 18. januar 2019 av nyestavanger

Nye Stavanger kommune skal ha innbyggertorg med kommunale servicefunksjoner på Judaberg og i Vikevåg. Et eget prosjekt etableres for å få torgene på plass, og mandatet for prosjektet skal vedtas i fellesnemda for den nye kommunen mandag 18. februar.

Les mer om innbyggertorgene

Når den nye kommunen er på plass fra årsskiftet, skal alle innbyggerne i dagens kommuner Finnøy, Rennesøy og Stavanger ha tilgang til likeverdige tjenester. Arbeidet med å samordne, organisere og geografisk plassere tjenestetilbudet pågår nå.

Lokale tjenester
Lokaliseringen av kommunale tjenester har også betydning for videreutviklingen av de kommende kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene slår fast at det skal være servicekontorer på Judaberg og i Vikevåg. Servicekontorene skal inngå i en ordning med innbyggertorg: en møteplass hvor innbyggerne har tilgang til et godt tilbud av kommunale tjenester i sitt nærmiljø.

– Innbyggertorgene skal bygge videre på styrken og kompetansen i dagens Finnøy og Rennesøy kommuner, og tilby kommunale tjenester som innbyggerservice, publikumsmottak og førstelinjetjenester for innbyggere og næringsliv, sier prosjektrådmann Per Kristian Vareide i nye Stavanger kommune.

Nå vurderer kommunene innholdet i innbyggertorgene, og hvilke andre tjenester og oppgaver som skal legges til Finnøy og Rennesøy. Representanter fra alle tre kommunene deltar i dette arbeidet.

Innbyggerne skal også involveres i videreutviklingen av innbyggertorgene.

Idéskisse til innbyggertorget som en møteplass for innbyggere i Finnøy og Rennesøy.

På plass til høsten
Målet er at første versjon av innbyggertorgene skal være på plass på Judaberg og i Vikevåg senhøsten 2019. I hvilke lokaler torgene skal plasseres er en del av vurderingen. I Vikevåg skal det etter hvert bygges et nytt kommunedelsenter mens det på Judaberg allerede finnes aktuelle lokaler.

– Vi ønsker å involvere politikerne i de nye kommunedelsutvalgene for Finnøy og Rennesøy i prosessen med å velge permanente lokaler for innbyggertorgene. Lokalpolitikerne kjenner sine nærmiljøer best, sier prosjektrådmann Vareide.

Behandles i vår
I mars legger prosjektrådmannen fram en sak om plassering av kommunale tjenester og funksjoner for fellesnemda for den nye kommunen. Fellesnemda består av politikerne fra de tre nåværende kommunene. Saken ser spesielt på hvilke tjenester som skal plasserer på Judaberg og i Vikevåg.

For nye Stavanger kommune er det viktig at de kommunale funksjonene på Judaberg og i Vikevåg fungerer godt ved overgangen fra egne kommuner til kommunedeler fra 1. januar 2020.

Her kan du lese saken til fellesnemnda 18. februar 2019.

Fellesnemda behandler sak om status i arbeidet med harmonisering, organisering og lokalisering av tjenestetilbudet 21. januar 2019 (sak 6/19)