-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Plassering av innbyggertorg i Vikevåg

Publisert 10. september 2019 av nyestavanger

Fellesnemnda for nye Stavanger behandler mandag 17.09.2019 en sak om plassering av innbyggertorget i Vikevåg. 

Prosjektrådmannen foreslår å etablere innbyggertorget i Vikevåg i de tidligere banklokalene i meieribygget i sentrum. Lokalene vil først stå klar for innbyggertorget etter ombygging i løpet av første halvår 2020.

Banklokalene har arealer for innbyggertorgets nivå 1, som da vil bestå av førstelinjetjenesten innbyggerservice samt kontorplasser og møterom for enkelte kommunedelsfunksjoner. I forslaget blir innbyggerservice-funksjonen med kommunens publikumsmottak lagt til dagens kommunehus i byggeperioden. Saken legges fram for fellesnemnda for endelig beslutning.

Mer informasjon om innbyggertorg