-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prosjekt administrativ organisering

Publisert 1. november 2018 av nyestavanger

Administrativ organisering er siste tilskudd på stammen av administrative prosjekter i program Nye Stavanger. Mandat og milepælsplan ble godkjent i administrativt programstyre 23.10.2018.

Administrativ organisering inngår som del av arbeidet med etableringen av nye Stavanger kommune. Sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner innebærer at tre organisasjoner skal bli til én, og den nye kommunens organisasjon må beskrives.

– Fellesnemda har vedtatt at dagens overordnede organisering av Stavanger kommunen skal videreføres som modell i nye Stavanger kommune, men vi må likevel gjennomgå organiseringen og tilpasse den rammebetingelsene og målsettingene som etablering av nye Stavanger innebærer, sier Henning Mikalsen i Stavanger kommune. Han har nylig tiltrådt som prosjektleder for prosjektet Administrativ organisering.

Beskrivelse av roller og ansvar
Helt konkret skal arbeidet med administrativ organisering resultere i en samlet fremstilling av nye Stavanger kommunes administrative organisering. Det innebærer en beskrivelse av ansvar, roller og delegering, både i tjenesteområdene og i stab og støtte, med tilhørende avdelinger og enheter.

I tillegg til en samlet organisasjonsmodell, skal prosjektet også levere organisatoriske prinsipper og delegeringsreglement for den nye kommunen.

Innplassering av ledere og medarbeidere
Arbeidet med administrativ organisering skal danne grunnlag for innplassering av medarbeidere og ledere. Den samlede organisasjonsplanen for nye Stavanger skal være ferdig i begynnelsen av februar 2019. Deretter starter prosjekt Virksomhetsoverdragelse med sine kartleggingssamtaler og innplassering av ledere og medarbeidere.

Innen 30. juni skal alle ansatte i de tre kommunene vite hvor de skal jobbe i nye Stavanger.

– For ansatte i de tre kommunene som jobber i såkalte stedbundne tjenester, altså skole, barnehage, sykehjem osv., vil ikke dette få noen særlige praktiske konsekvenser, fordi de jobber i virksomheter som i mindre grad vil bli berørt av de organisatoriske endringene, sier Per Kristian Vareide, prosjektrådmann i Nye Stavanger.

Det er først og fremst ansatte i administrasjonen i de tre kommunene, som vil merke de organisatoriske endringene, men de vil få god informasjon underveis.

Mer informasjon
Gunn Claire Westad er ansvarlig for prosjektet, og Henning Mikalsen er prosjektleder.

For mer informasjon om prosjektet se mandat og milepælsplan.

Administrativ organisering