-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prosjektorganisasjon

Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Inndelingsloven pålegger kommuner som vil slå seg sammen, å oppnevne en fellesnemnd som delegeres et hovedansvar for arbeidet med å etablere den nye kommunen. En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre – et organ som skal «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga», jf inndelingsloven § 26. Fellesnemnda kan opprette underutvalg og ansetter også prosjektlederen, den administrative lederen, av etableringsprosjektet.

Fellesnemnda har ansatt Per Kristian Vareide som øverste administrative leder (prosjektrådmann) for sammenslåingsprosjektet. Per Kristian Vareide er fra før rådmann i Stavanger kommune og blir også rådmann i Nye Stavanger.

Fellesnemda har vedtatt at Nye Stavanger skal organiseres som et program med underliggende prosjekter. Prosjektrådmannen er øverste administrative leder av programmet, og har det overordnede ansvaret for daglig ledelse og styring av programmet og alle prosjekter og aktiviteter i programmet. Prosjektrådmannen er ansvarlig for at programmet er formålstjenlig og effektivt organisert og bemannet, for å planlegge og styre programmets samlede framdrift og for å følge opp at målene for programmet nås.

Prosjektrådmannen har etablert en programadministrasjon som skal sørge for gjennomføringen av sammenslåingsprosessen. Programadministrasjonen består av en programstab og et administrativt programstyre. Prosjektdirektør Kjartan Møller har ansvar for den daglige oppfølgingen av programadministrasjonens virksomhet. Programadministrasjonen gjennomfører prosessen fra sitt programkontor på Stavanger rådhus.

Kommunikasjonsstrategi for etableringen av Nye Stavanger kommune