-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Fellesnemnda

De tre kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har oppnevnt til sammen 33 representanter til fellesnemnda for Nye Stavanger.

En fellesnemnd er en form for kommunestyre i en overgangsperiode; et organ som skal samordne og ta seg av forberedelsen av sammenslåingen, jf. inndelingsloven § 26. Fellesnemndas mandat og fullmakter fremgår av reglement for fellesnemnda og saksbehandlingsreglene som ble vedtatt av kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger juni 2017.

Fellesnemnda består av i alt 33 representanter – syv fra Finnøy, syv fra Rennesøy og 19 fra Stavanger.  Nemnda består av 13 kvinner og 20 menn, som alle sitter i dagens kommunestyrer/bystyre. Fellesnemndas møter er åpne for alle og oversikt over medlemmer, dato for møtene, saksliste og protokoll fra disse finnes her. Fellesnemnda ledes av Christine Sagen Helgø (ordfører Stavanger). Jostein Eiane er nestleder (varaordfører Rennesøy).

 

Finnøy

 • Henrik Halleland

  Krf, Utvalgsmedlem

 • Odd Bleie

  Sp, Utvalgsmedlem

 • Eline Wolden Bersagel

  V, Utvalgsmedlem

 • Trygve Hetland

  H, Utvalgsmedlem

 • Jon Olav Runestad

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Ingvild Sevheim Steen

  Krf, Utvalgsmedlem

 • Ole Klingsheim

  V, Utvalgsmedlem

Rennesøy

 • Dagny S. Hausken

  Sp, Utvalgsmedlem

 • Jostein Eiane

  Krf, Nestleder

 • Øydis H. Westersjø

  Sp, Utvalgsmedlem

 • Aadne Andersen

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Elin Schanche

  H, Utvalgsmedlem

 • Frank-Arild Normanseth

  H, Utvalgsmedlem

 • Tor Bernhard Harestad

  Frp, Utvalgsmedlem

Stavanger

 • Christine Sagen Helgø

  H, Leder

 • Bjørg Tysdal Moe

  Krf, Utvalgsmedlem

 • John Peter Hernes

  H, Utvalgsmedlem

 • Sissel Knutsen Hegdal

  H, Utvalgsmedlem

 • Egil Olsen

  H, Utvalgsmedlem

 • Kåre Reiten

  H, Utvalgsmedlem

 • Kari Nessa Nordtun

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Dag Mossige

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Cecilie Bjelland

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Arnt-Heikki Steinbakk

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Terje Rønnevik

  Ap, Utvalgsmedlem

 • Christian Nicolay Wedler

  Frp, Utvalgsmedlem

 • Sissel Stenberg

  Frp, Utvalgsmedlem

 • Per A. Thorbjørnsen

  V, Utvalgsmedlem

 • Annamaria Gutierrez

  V, Utvalgsmedlem

 • Torfinn Ingeborgrud

  Mdg, Utvalgsmedlem

 • Eirik Faret Sakariassen

  SV, Utvalgsmedlem

 • Frode Myrhol

  FNB, Utvalgsmedlem

 • Bjarne Kvadsheim

  Sp, Utvalgsmedlem