-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Administrative prosjekter

Prosjekter som ikke krever en tett og løpende politisk styring i gjennomføringen og utarbeidelsen av forslag til løsninger, etableres som administrative prosjekter. Oppfølgingen av administrative prosjekter legges til administrativt programnivå ved prosjektrådmannen. Prinsipielle avklaringer underveis i gjennomføringen og sluttbehandling av forslag til løsninger skal legges fram til behandling i fellesnemnda.

Administrative prosjekter: