-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Politiske prosjekter

Fellesnemnda har besluttet å opprette tre politiske prosjekter i forbindelse med etableringen av den nye kommunen. De politiske prosjektenes primære oppgave vil være å utrede bestemte problemstillinger, knyttet til politisk organisering, lokalvalg 2019 og arbeid med felles symboler og identitet. Prosjektgruppene skal kun legge fram forslag til løsninger, ikke fatte egne vedtak.

Selv om de politiske prosjektene driver saksforberedende arbeid, og det ikke fattes vedtak, skal de følge vanlige regler for møteoffentlighet i henhold til kommuneloven. Det vil si at møtene er åpne og alle saksdokumentene fra møtene blir offentliggjort. Det føres ikke vedtaksprotokoll fra møtene, men det skrives vanlig referat.

Politiske prosjekter