-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ungdommens fellesnemnd

Ungdommens fellesnemnd består av tre representanter fra hvert av de tre ungdomsrådene (Rennesøy, Finnøy og Stavanger). De skal jobbe med saker, knyttet til kommunesammenslåingen, som er relevante for barn og unge i de tre kommunene. Ungsommens fellesnemnd skal virke så lenge fellesnemnda for nye Stavanger virker.

Kommende møter:

Saker legges ut her ca. én uke før møtet

Medlemmer i ungdommens fellesnemnd:

FINNØY
Halvard Bøe
Thea Vignes
Svanhild Østebø
Gørild Eide Bø (1. Vara)
Sindre Havn (2. Vara)
Helene Steen (3. Vara)

RENNESØY
Guro Dalaker
Mina Helland Mathisen
Hagen Albrecht
Isaak Walle-Jensen (Vara)

STAVANGER
Christian Hetty
Oda Oline Omdal
Iselin Waage Ulvatne
Matiurahman Rahmani (1. Vara)
Patrick Pallesen (2. Vara)
John Butler (3. Vara)