-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Prosjektrådmannen har vedtatt organisering av nye Stavanger kommune

Publisert 8. februar 2019 av nyestavanger

Prosjektrådmannen i nye Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, vedtok 7. februar hvordan den nye kommunen skal være organisert. Noen få områder har fått utsatt frist.

Prosjektrådmannens notat med forslag til organisering og tilleggsnotat ble behandlet på høringskonferanse med de tillitsvalgte 31. januar og drøftet med tillitsvalgte 5. februar. Prosjektrådmannen har nå gjort sin beslutning. Nedenfor kan du lese om hvilke endringer som er gjort med bakgrunn i de to dokumentene.

Foto. Prosjektrådmann Per Kristian Vareide

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide har vedtatt administrativ organisering av nye Stavanger kommune.

– Dette har vært en god og grundig prosess. Jeg opplever at de tillitsvalgte har vært gode bidragsytere inn i prosessen, både i utarbeidelse av direktørenes forslag til organisering av tjenesteområdene, og i behandlingen av det samlede forslag til organisering, sier prosjektrådmann i nye Stavanger, Per Kristian Vareide.

Noen endringer
Etter innspill fra tillitsvalgte i høringskonferansen og i drøftingsmøtet, har prosjektrådmannen foretatt følgende endringer i forhold til det opprinnelige forslaget:

Foto. Tillitsvalgte sitter rundt et bord.Hva gjenstår å drøfte?
Tre områder har fått utsatt frist for drøfting til 21.2.19.

Veien videre
Ca. 90% av organiseringen i nye Stavanger kommune er nå vedtatt. Når det resterende er drøftet og vedtatt 22.2, vil det endelige vedtaket presenteres.

– Den nye organiseringen, som gjelder fra 1.1.2020 er nå vedtatt. Organiseringen skal bidra til at vi leverer gode tjenester til alle innbyggerne i den nye kommunen, sier Vareide.

Nå starter arbeidet med å innplassere ledere og ansatte. Ledere skal innplasseres innen utgangen av mars og ansatte innen utgangen av juni.