-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmenn med nye oppgaver

Publisert 20. oktober 2017 av Thomas Bore Olsen

Rådmennene i Finnøy og Rennesøy kommuner har fått tilbud om sentrale stillinger i Stavanger/Nye Stavanger kommune.  Kjartan C. Møller er tilbudt stillingen som prosjektdirektør i prosjektet Nye Stavanger.

Helene M. Ohm

Helene M. Ohm

Ansettelsen av Per Kristian Vareide som rådmann i Nye Stavanger kommune betyr at de andre to rådmennene i Rennesøy og Finnøy er overtallige fra og med 1.1.2020.

– Ifølge Arbeidsmiljøloven § 15-7, og omstillingsavtalen spesielt, skal arbeidsgiver vurdere om overtallige kan gå inn i andre stillinger som de er kvalifisert til. I Stavanger kommune har det vært nærliggende å vurdere rådmennene for innplassering i direktørstillinger som vi antar vil være gjeldende i Nye Stavanger, og som enten er ledige fra og med 1.1.2020 eller blir ledige fram mot dette, sier Vareide.

Rådmann i Finnøy Helene M. Ohm har fått tilbud om stilling som direktør for Oppvekst og utdanning i Stavanger/Nye Stavanger kommune fra og med 1.1.2018.

Birger S. Clemetsen

Birger S. Clemetsen

Rådmann i Rennesøy Birger S. Clementsen har fått tilbud om stilling som direktør for fellestjenester i Stavanger/Nye Stavanger kommune fra og med 1.1.2020.

Prosjektdirektør
Rådmann Per Kristian Vareide har tilbudt påtroppende direktør for fellestjenester i Stavanger kommune, Kjartan C. Møller, en nyopprettet stilling som prosjektdirektør (prosjektkoordinator) i prosjektet Nye Stavanger.

Kjartan C. Møller

Kjartan C. Møller

– Det har vært avgjørende å få ansatt en prosjektdirektør som kan bistå meg som prosjektrådmann i å lede prosessen med å etablere Nye Stavanger. Dette er drøftet med prosjekttillitsvalgte, og jeg ga torsdag tilbud til Kjartan C. Møller om stillingen som prosjektdirektør, sier Vareide.

– Med dette er tre viktige stillinger som har betydning for det videre arbeidet med å etablere Nye Stavanger kommune avklart, fortsetter han.

Stillingen som direktør for fellestjenester er lyst ut internt.

Omstillingsavtale
Innplasseringene av de to rådmennene i nye stillinger har vært drøftet med prosjekttillitvalgte i henhold til hovedavtalen og omstillingsavtalen. I forbindelse med sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy er det utarbeidet en omstillingsavtale mellom partene i arbeidslivet for de tre kommunene. Avtalen beskriver hvordan overtallighet og innplassering i ledige lederstillinger relevante for Nye Stavanger skal håndteres. Omstillingsavtalen har vært behandlet i partssammensatt utvalg for Nye Stavanger og i fellesnemndas arbeidsutvalg.