-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Robin gjør jobben for Nye Stavanger

Publisert 11. desember 2018 av nyestavanger

Tenk deg at du har en kollega som aldri tar pauser, som jobber 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, og som ikke gjør feil. Møt Robin. Den nye digitale medarbeideren, som nylig har begynt å jobbe for Nye Stavanger.

Illustrasjon. Robot.Prosjekt IT-migrering har som oppgave å flytte store mengder data fra datasystemer i Finnøy og Rennesøy til Stavanger sine systemer, slik at man fra og med 1.1.2020 har all data samlet på ett sted. Dette er en stor og omfattende jobb, som koster mange penger, tar mye tid og krever mange ressurser.

Men det var før Robin kom på banen.

Regnskapsrobot
Satsningen på robotisering i Stavanger kommune startet for alvor høsten 2017. Da gikk IT avdelingen ut og snakket om fordelene ved automatisering, samtidig som de lette etter avdelinger som ville teste dette ut. En framoverlent regnskapsavdeling ble koblet med kommunens innovasjonsmidler og dermed ble regnskapsroboten Robin «født».

Til nå har Robin jobbet med å automatisere repetitive oppgaver, som for eksempel fakturering og oppretting av nye saker i arkivet.

Robotisering på en helt ny måte
Rune Hauge, prosjektleder for prosjekt IT-migrering i Nye Stavanger, så tidlig at oppgavene som lå foran ham, med å flytte så store mengder data fra så mange ulike datasystemer, ville bli en enormt kostbar affære. Det var da tanken på roboten Robin dukket opp. Kunne han rett og slett få Robin til å gjøre migrerings-jobben?

– En robot som Robin er en digital medarbeider, som logger seg inn i systemene på vanlig måte, henter ut data og flytter dem over i det nye systemet. Det tar litt ytelse, men ikke mer enn at vanlig drift i tjenesteområdene vil gå bra, sier Hauge.

Ett prosjekt unnagjort – 29 igjen
Den første testen for Robin var å flytte data fra et program som heter ProMed, som fysioterapeuter i Finnøy kommune bruker, til programmet CosDoc, som blir brukt i Stavanger.

Kostnadene for pilotprosjektene ble estimert til 25 % av hva det ville ha kostet om man hadde utviklet egne dataprogram til å gjøre jobben.

Totalt 30 ulike prosjekter skal Robin gjennom før migreringsjobben er gjort. Planen er at han skal starte på et nytt prosjekt hver 14. dag.

– Akkurat nå jobber han med å flytte data fra Visma HR systemet, som er brukt i Rennesøy og Finnøy, til Agresso, som brukes i Stavanger, forteller Hauge.

– Dette er spennende måte å jobbe på. Her tar man kjente prosesser og bruker dem på en helt ny måte. Dette er nybrottsarbeid i kommune-Norge. Så vidt jeg vet er det ingen andre kommunesammenslåinger som har tatt i bruk robot i migreringsarbeidet. Jeg har stor tro på at vi vil kunne spare mye penger på dette, men også at vi kan hente ut andre gevinster på lang sikt, sier Kjartan Møller, prosjektdirektør i Nye Stavanger.