-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Roboten Robin og co. flytter store mengder data

Publisert 29. august 2019 av nyestavanger

I desember i fjor skrev vi om roboten Robin, som jobber dag og natt med å flytte data fra datasystemer i Rennesøy og Finnøy til systemene som skal brukes i nye Stavanger kommune. Det er en stor mengde data som skal flyttes før sammenslåingen, så nå har Robin fått selskap av fire robot-kollegaer.

Fem datasystemer er nå helt ferdig migrert, og 11 gjenstår. I tillegg har det dukket opp noen nye oppgaver for robotene, blant annet utsendelse av kontrakter til ansatte og oppdatering av matrikkel.

– Fem roboter jobber nå på høygir med å flytte data på en sikker og god måte. Mye av jobben er allerede gjort, men det blir en travel høst for robotene, sier Rune Hauge som er prosjektleder for prosjekt IT-migrering i Nye Stavanger kommune.

Tar stikkprøver

I august avsluttet robotene en stor jobb med å flytte data fra et journalsystem som heter CGM, som blir brukt av helsestasjoner i Rennesøy og Finnøy til HsPro, som er systemet de bruker i Stavanger.

Kirsti Bryne Rykkje, som er rådgiver i Stavanger kommune, er en av de som har overvåket arbeidet.

– Robin og vennene hans hadde noen feilskjær i starten, men disse ble grepet fatt i av robotutviklerne straks de ble oppdaget, og arbeidet ble justert. Noen data som vaksiner og målinger valgte vi å overføre manuelt, forteller Rykkje.

Hun og kollegene på Finnøy og Rennesøy er imponerte over arbeidet til robotutviklerne, og de er svært fornøyde med den jobben Robin og vennene hans har gjort.

– Etter at robotene var ferdige med å flytte alle dataene over, tok vi stikkprøver for å se at journalene hadde kommet over i rett format og med all tekst synlig. Alle stikkprøvene vi har tatt ser bra ut, sier Rykkje.

Først i landet
– Denne måten å gjøre datamigrering på har ikke vært gjort før i Norge så vidt vi kjenner til. Dette er nybrottsarbeid. Jeg er virkelig imponert over fleksibiliteten og stå på-viljen de ansatte har vist i prosessen, sier Hauge.

Jobben med IT-mirgrering skal være ferdig 31.12.2019. Da skal robotene videre til andre jobber i Stavanger kommune.