-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seks viktige spørsmål om ditt arbeidsforhold i nye Stavanger kommune

Publisert 29. juni 2018 av nyestavanger

Lurer du på hvordan kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune vil påvirke din arbeidshverdag og ditt arbeidsforhold? Da bør du lese videre. Lurer du ikke på hvordan dette vil påvirke deg? Da bør du lese videre likevel. For dette angår alle.

  1. Kan jeg miste jobben min?
Illiustrasjonsbilde av ansatte

Som ansatt skal du få god informasjon om hva som skjer med arbeidsforholdet ditt.

Når de tre kommunene slår seg sammen 1.1.2020, vil det skje ved at Finnøy kommune, Rennesøy kommune og Stavanger kommune blir lagt ned, og nye Stavanger kommune blir etablert. Alle som er ansatt i en av de tre kommunene blir med over i den nye kommunen.

– Alle ansatte i Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommune får arbeidskontrakt med nye Stavanger kommune. Ingen vil bli sagt opp som en direkte følge av kommunesammenslåingen, sier Tom Fossmark, forhandlingssjef i Stavanger kommune og prosjektleder for prosjekt virksomhetsoverdragelse.

2. Okay, så blir jeg ikke sagt opp, men må jeg skifte jobb?

Jobber du i skole, barnehage, på sykehjem e.l. vil du ikke merke kommunesammenslåingen i veldig stor grad. Det blir få organisatoriske endringer som følge av kommunesammenslåingen. Det kan likevel bli endringer på arbeidsplassen din, for eksempel når det gjelder rutiner dere har og verktøy dere bruker.

Jobber du derimot i sentrale stabs- og støttefunksjoner vil det bli organisatoriske endringer som følge av kommunesammenslåingen. Det kommer av at stabs- og støttefunksjoner fra tre kommuner skal slås sammen til én.

– Vi kan for eksempel bare ha én skolesjef, én barnehagesjef og én kommunalsjef for helse og omsorg. Derfor må det nødvendigvis bli noen endringer når vi slår oss sammen. Men alle vil få god informasjon underveis i prosessen, og alle vil få tilbud om jobb, sier Fossmark.

3. Når skjer dette da?

To datoer blir viktige for deg som fremtidig ansatt i nye Stavanger kommune:

4. Hva skal skje frem til da?

Det er mye som må være på plass før du kan bli ansatt i nye Stavanger kommune.

Elever med ipadI løpet av høsten 2018 skal alle tjenesteutviklingsprosjektene kartlegge tjenestetilbudet i de tre kommunene og levere en plan for hvordan tjenestetilbudet skal være i den nye kommunen. Deretter må administrativ organisering besluttes, altså hvilke tjenesteområder og støttefunksjoner vi skal ha i den nye kommunen.

Alt dette skal gjennomføres i løpet høsten 2018 og vinteren 2019.

Prosjekt Virksomhetsoverdragelse skal også gjøre et kartleggingsarbeid før nye arbeidsavtaler utarbeides eller videreføres. Blant annet skal dagens lønns- og arbeidsvilkår i de tre kommunene kartlegges, og en ny lønnsoversikt for nye Stavanger kommune skal utarbeides.

5. Hvordan blir mine rettigheter ivaretatt?
Prosjekt virksomhetsoverdragelse har som oppgave å sørge for at det blir en forutsigbar omstilling for alle ansatte, og at det legges godt til rette for medvirkning. Alle de ti prosjekttillitsvalgte i Nye Stavanger får statusoppdatering hver 14. dag i sitt faste samarbeidsmøte, og de har mulighet til å komme med innspill underveis i hele prosessen.

Informasjon om hva som skjer underveis vil du også få på nye.stavanger.kommune.no og gjennom etablerte kanaler i din egen kommune, som for eksempel på intranett, e-post eller nyhetsbrev.

Informasjon om ditt personlige arbeidsforhold vil du få fra din nærmeste leder.

6. Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Informasjon til ansatte om Nye Stavanger på nett

Ofte stilte spørsmål

Abonner på nyhetsbrev fra Nye Stavanger

Følg Nye Stavanger på Instagram og Facebook

Kontaktpersoner i prosjektet:
Rennesøy: Lars Haavik e-post
Finnøy: Espen Idsøe e-post
Stavanger: Tom Fossmark e-post eller Linn Elisabeth Vågen e-post

Andre viktige dokumenter:

Intensjonsavtalen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger

Prinsippdokumentet for Nord-Jæren

Omstillingsavtalen mellom arbeidsgiver og ansatte i kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger

 

 

Nærhetsprinsippet:
Nærhetsprinsippet skal ligge til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det betyr at innbyggerne i nåværende Finnøy og Rennesøy kommuner fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege og idrett-, kultur- og fritidsaktiviteter. Innbyggerne skal i prinsippet ha valgfrihet innenfor hele kommunen.

Fra intensjonsavtalen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger

 

Kommunikasjon:
Kommunikasjonsarbeidet i Nye Stavanger skal bidra til at innbyggere, ansatte og folkevalgte:

• er informerte om hva som skjer i etableringsprosessen
• har tillit til etableringen av den nye kommunen og trygghet for resultatet
• ser hvilke muligheter det er til å ta del i ulike deler av prosessen

Fra kommunikasjonsstrategien for etableringen av nye Stavanger kommune.