-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Si din mening om gatenavnene frem til 1. september

Publisert 28. juni 2018 av procontra

Foto. Austbøveien.

Austbøveien på Rennesøy må endre navn. men til hva? Nå kan du si din mening om forslagene som er kommet inn.

I mai og juni fikk alle innbyggerne i Rennesøy, Finnøy og Stavanger mulighet til å komme med forslag til nye gatenavn. Prosjektgruppa fikk inn over 300 forslag. Nå kan du hjelpe frem din favoritt!

– Vi vil først og fremst benytte anledningen til å takke for engasjementet, og ikke minst for den forståelsen alle har vist for at «deres» gater må endre navn, sier Susanne Kråkenes, prosjektleder for prosjektet Harmonisering av matrikkel og gatenavn i Nye Stavanger.

Si din mening!
Prosjektgruppen har valgt ut 112 forslag, fordelt på de 19 gatene som skal endre navn. Disse ligger nå ute på høring. En høring vil si at alle som ønsker det kan komme med innspill til de ulike forslagene.

– Frem til 1.september er du hjertelig velkommen til å gi oss tilbakemeldinger på forslagene som er valgt ut. Har du en favoritt? Et navn som absolutt ikke passer? Vi vil gjerne vite det, sier Kråkenes.

Her kan du se listen med navneforslagene til hver gate, og en kort begrunnelse for hvorfor navnene er foreslått.

Gi din tilbakemelding med begrunnelse til gatenavn@stavanger.kommune.no, eller send til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk konvolutten med «gatenavn».

Hvem bestemmer hvilke navn gatene får?
Etter at høringsfristen har gått ut, går prosjektgruppen gjennom alle tilbakemeldingene. De gir en anbefaling om hvilke navn som bør vedtas basert på en helhetsvurdering, som inkluderer lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer for gatenavn, og høringsuttalelser. Det er Fellesnemnda for Nye Stavanger (felles kommunestyre for de tre kommunene) som vedtar de endelige navnene. Dette skjer etter planen i oktober.

Foto. Utsyn ungdomssenter.

Utsyn ungdomssenter ligger i enden av Vikekleiva på Finnøy, en av de gatene som skal endre navn.

Hvorfor sendes ikke alle forslagene på høring?
Prosjektgruppa har gått gjennom alle forslagene, og tatt bort de som kan forveksles med andre navn i kommunene og de som ikke passer på akkurat de gatene som skal endre navn.

Et gatenavn skal være mest mulig logisk å finne fram til, og da bør navn i samme kategori ligge i tilknytning til hverandre. Der navnene er basert på stedsnavn, skal også veien ligge i tilknytning til stedet forslaget er basert på. Godt over halvparten av navneforslagene er generelle forslag, som ikke er knyttet til en spesiell gate. Veldig mange av disse er aktuelle å ta fram når vi skal gi navn til gater som ikke omfattes av dette prosjektet.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt på e-post hvis du vil ha mer informasjon om forslagene, eller har andre spørsmål.

Liste over gatenavn med forklaring (pdf)