-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik blir rammene for ledelse i nye Stavanger

Publisert 4. januar 2019 av nyestavanger

Foto. Prosjektrådmann Per Kristian Vareide.

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide snakker om ledelse på dialogkonferansen, som ble avholdt 6. juni 2018.

 

Etter en omfattende prosess med mange involverte, er prinsippene ledere skal jobbe etter nå på plass.

Når tre kommuner skal bli til én, er det behov for å etablere felles verdier som grunnlag for felles kultur. Et element i arbeidet med å utvikle felles kultur – og å arbeide mot felles mål – er å definere tydelige prinsipper for ledelse.

Prinsippene som nå er vedtatt skal gi en klar retning for hva nye Stavanger kommune vil med ledelse, og en anledning for nye og erfarne ledere til å sette egen ledelsespraksis på dagsorden.

Slik har prosessen vært
Det praktiseres mye god ledelse i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune i dag, og i arbeidet med å lage nye ledelsesprinsipper er det tatt utgangspunkt i dette, og i gjeldende forskning.

6. juni inviterte rådmann Per Kristian Vareide rådmenn, direktører, kommunalsjefer, avdelingssjefer, prosjekttillitsvalgte, frikjøpte hovedverneombud og vernetjeneste i de tre kommunene til en dialogkonferanse for å få innspill til arbeidet med nye ledelsesprinsipper. Siden kommunene i dag har ulike verdi- og styringsdokumenter som legger rammer for ledelse, ble deltakerne bedt om å sette ord på hvilken lederpraksis vi har i dag og hvilken praksis vi vil skal prege den nye kommunen.

I løpet av dialogkonferansen jobbet deltakerne med å finne felles begrep og prinsipper som kan være med på å gi felles rammer og retning for ledelse i nye Stavanger. 29. november ble ledelsesprinsippene drøftet med prosjekttillitsvalgte.

Ledelsesprinsippene vil inngå som en del av den fremtidige arbeidsgiverstrategien for nye Stavanger kommune.