-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik er den nye kommunen organisert

Publisert 7. mars 2019 av nyestavanger

Organisasjonskartene for den nye kommunen er nå tegnet, med alle enhetene på plass.

Enkelte av enhetene skal imidlertid gjennomføre en navneprosess for å finne endelige navn.

Her er det endelige vedtaket og slik ser de nye organisasjonskartene ut.

Siste brikkene i organisering av nye Stavanger ble vedtatt 4. mars
Etter drøfting med prosjekttillitsvalgte har prosjektrådmannen nå besluttet å gjennomføre disse endringene:

Bymiljø og utbygging
Stavanger eiendom deles opp i to avdelinger; eiendomsforvaltning og utbygging. Ingen av dem skal ha underliggende seksjoner.

Oppvekst og utdanning
Antall ledere i dette tjenesteområdet utvides med to avdelingssjefer i tillegg til dagens 3 kommunalsjefer; en for området analyse og utvikling, og en for området forvaltning.

I tillegg skal de tre stabene innen skole, barnehage og barn, unge og familie samles i en felles stab for tjenesteområdet.

Videre skal barnehagene samles i 20 virksomheter med tilhørende lederteam.

-Jeg er fornøyd med at organiseringen av den nye kommunen nå er vedtatt, og at arbeidet med å innplassere ledere og ansatte kan starte, sier prosjektrådmann Per Kristian Vareide.

Referatet fra drøftingsmøtet med prosjekttillitsvalgte finner du her.