-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik er en god skole

Publisert 28. januar 2019 av nyestavanger

Foto. Skolebarn jubler.

Elevråd fra nesten alle skolene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har svart på hva de ønsker i skolehverdagen sin.

Motiverte lærere, medbestemmelse, nye arbeidsmåter og nulltoleranse for mobbing. Det er blant kjennetegnene på en god skole, ifølge elevene i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. 

I fjor høst ble elevrådene i det som er nye Stavanger kommune fra 2020, bedt om å beskrive hva som kjennetegner en god skole. Elevrådene ved omtrent samtlige skoler har engasjert seg og sendt inn tilbakemeldinger. Innspillene vil bli brukt i arbeidet med å lage ny kvalitetsplan for Stavangerskolen.
Elevene har fortalt hva som er positivt på skolen deres, hva som gjør dem motiverte og hvordan de ønsker å jobbe i timene. De har også sagt hva foreldre kan bidra med for at de skal glede seg til å gå på skolen.

Innspill samlet i arbeidsdokument
På grunnlag av innspillene har skolesjefene i de tre kommunene laget et lite dokument som er kalt «Hva er en god skole?» Her har de gruppert elevenes tilbakemeldinger under blant annet trivsel, friminutt/utemiljø, undervisning og lærere.

– Unik mulighet
Skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune håper at dokumentet blir brukt ute på skolene, av elevrådet og i klassene, av FAU og blant de ansatte på skolen.
– Vi tror at barn og unge som blir lyttet til og snakket med, får det beste grunnlaget for læring, trivsel og utvikling. Det er derfor vi ønsker å vite mer om hva som inspirerer og motiverer dem når de går på skolen.  Vi har nå en helt unik mulighet til å legge barn og unges opplevelser til grunn for skolene i Nye Stavanger, mener Pedersen.

Her kan du lese rapporten: «Hva er en god skole?»HVA ER EN GOD SKOLE_rapport

Foto. Elever danser.

Nulltoleranse for mobbing, medbestemmelse, nye arbeidsmåter og motiverte lærere er viktig for elevene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.