-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik er prinsippene for organisering av nye Stavanger

Publisert 18. januar 2019 av nyestavanger

Foto. Medarbeidere.Syv prinsipper legges til grunn for den nye kommuneorganisasjonen

Sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger til nye Stavanger kommune krever en gjennomgang av måten kommunen skal organiseres på. Dette arbeidet er nå ferdig, og har resultert i noen prinsipper som skal bidra til en effektiv organisasjon – der gode tjenester for samfunnet og innbyggerne er viktigst.

Prinsippene legger blant annet vekt på innbyggernes og samfunnets behov, myndighet, ansvar, utvikling og forbedring. I tillegg sier de noe om størrelsen på enhetene i kommunen og rammene for god ledelse. Ledelsesprinsippene tar utgangspunkt i disse rammene.

Hovedmodellen for Stavanger videreføres
1. januar 2018 innførte Stavanger kommune en ny modell for organisering av direktørnivået. Den såkalte hovedmodellen, som blant annet bestemmer hvilke tjenesteområder vi skal ha, skal videreføres og ligge til grunn for nye Stavanger kommune. Prinsippene for organisering som nå er utarbeidet skal understøtte målene for hovedmodellen.

Bygger opp under intensjonsavtalen
Organiseringen skal også støtte opp under målene som er satt i intensjonsavtalen for nye Stavanger. Det innebærer blant annet at tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor, så langt det lar seg gjøre.

Slik har prosessen vært
Prinsippene for organisering er behandlet i  administrativt programstyret for nye Stavanger og drøftet med prosjekttillitsvalgte, før de ble endelig vedtatt av rådmannen den 16. november 2018.

Prosjektet administrativ organisering har hatt ansvar for utarbeidelsen av prinsippene.

Organisatoriske prinsipper for nye Stavanger kommune