-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Stortingsdelegasjon lærte om Nye Stavanger

Publisert 21. mars 2019 av nyestavanger

Kommunal- og forvaltningskomiteen var onsdag 20. mars i Stavanger for å få informasjon om sammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Christine Sagen Helgø, leder for fellesnemnda og ordfører i Stavanger, startet med å ta et tilbakeblikk på Stavangers prosess med å lage en ny regionkommune sammen med Sandnes og Sola.

– Med utgangspunkt i at vi har felles bo- og arbeidsmarked, ville vi alle fått mye ut av en slik sammenslåing. Arbeidet med Nord-Jæren kommune var en lang og tidkrevende prosess for politikere og administrasjon, konkluderte hun.

Men hun la til at arbeidet ikke var forgjeves. Prinsippdokumentet som ble utarbeidet for Nord-Jæren kommune, la grunnlaget for Nye Stavanger. Første felles kommunestyremøte med mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger fant sted allerede 21. august 2017.

Nærhet til tjenestene
– Når prosessen med Sandnes og Sola strandet, snudde vi oss rundt og fortsatte samarbeidet med Finnøy og Rennesøy. Vi har hatt en veldig god prosess som har vært preget av raushet, og der nærhetsprinsippet står sentralt. Det viktigste for oss er å ivareta nærdemokratiet, gi et godt tjenestetilbud, og ivareta tre kulturer og organisasjoner. Alt som er viktig og nært skal være der folk bor, forklarte Sagen Helgø.

– Fra KS og fylkesmannen har vi hele tiden fått god informasjon, men til de lokale krevende forhandlingene har vi som kommuner måttet stå på egne ben og gjort mye arbeid på egenhånd. Vi kan ikke ha en lignende prosess igjen. Stortinget og regjeringen må legge opp til enklere prosess neste gang vi skal i gang med kommunesammenslåing, fastslo hun.

Innbyggertorg
Prosjektdirektør Kjartan Møller kom nærmere inn på status i arbeidet med nye Stavanger kommune. Han trakk spesielt fram innbyggertorgene, som vil ha ulike funksjoner og skal blant annet tilby innbyggerservice, bibliotek, og være en arena for frivillighet og næringsliv.

– Det har hele tiden vært viktig å involvere innbyggere, frivillige og næringslivet i prosessen, og vi har etablert flere strukturer for involvering som samlet sett er en god start på den faktiske kommunen. Basert på forarbeidet, satt vi ved inngangen til 2019 med en detaljert plan over alt som måtte gjøres innen tjenesteområdene før sammenslåingen. Nå har vi et stort arbeid foran oss med planlegging og gjennomføring av tiltak fram mot nyttår, sa Møller.

Foto: Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget var onsdag 21. mars på besøk i Stavanger for å lære mer om sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger.