-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Takk for at du deltok i verdikartleggingen!

Publisert 11. april 2019 av nyestavanger

Tusen takk til alle medarbeidere i Finnøy, Rennesøy og Stavanger som svarte på verdikartleggingene vi sendte ut i mars.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte som har minst 30 % stilling i en av de tre kommunene. I Finnøy og Rennesøy svarte over halvparten av alle ansatte, mens tallet var litt lavere i Stavanger. Likevel fikk vi inn over 3200 svar, som er mer enn 33 % av alle ansatte i de tre kommunene.

– Dette er vi veldig godt fornøyd med, og det gir oss et godt utgangspunkt nå når ansatte i de tre kommunene skal jobbe videre med disse verdiene, sier Anita Bakkland Helgesen, som er prosjektleder for Visjon og verdi-prosjektet i nye Stavanger.

Arbeidsverksteder i kommunene
I ukene før og etter påske skal det arrangeres til sammen fire arbeidsverksteder, hvor ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud sammen skal bearbeide resultatene fra verdikartleggingen, og komme frem til et utvalg verdier.

Mye til felles
– Det er litt tidlig å si noe om resultatene fra kartleggingen allerede nå, men det vi kan si er at det var mange like svar i de tre kommunene. Av de ti verdiene som fikk flest stemmer i verdikartleggingen var seks stykker felles for de tre kommunene, sier Helgesen.

Første arbeidsverksted er på Judaberg 11. april, og deretter i Vikevåg 23. april, og i Stavanger 24. og 26. april.

Logo visjon og verdier