143 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Taksering og eiendomsskatt

Prosjektet består i å innhente nødvendig grunnlag for eiendomsskatt i Nye Stavanger, slik at kommunen sikrer likebehandling og oppfyller lovkrav ved innkreving av eiendomsskatt i den nye
kommunen. Hovedaktivitetene i prosjektet består i å harmonisere og foreslå retningslinjer for skattleggingen av eiendommer, og deretter utføre taksering av samtlige eiendommer i tråd med
retningslinjene.

Mer om prosjektet i sak 32/18 i Fellesnemnda (04.06.2018)