-98 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser

Publisert 21. mars 2019 av nyestavanger

Tilskudd til lag, organisasjoner og stiftelser innenfor levekårsområdet i Rennesøy, Finnøy og Stavanger lyses nå ut. Søknadsfristen er 1. mai 2019.

Fra 1. januar 2020 slås Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner sammen til en ny kommune – Stavanger kommune. Tilskuddene, som det nå kan søkes om, gjelder for 2020, og dermed kan lag, organisasjoner og stiftelser fra alle de tre kommunene søke i denne utlysningsrunden.

Alle frivillige lag og organisasjoner innenfor levekårsområdet (helse- og sosialtjenester) kan søke. Midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler for.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at lag, organisasjoner og stiftelser kan gjennomføre aktiviteter basert på frivillig innsats, eller tiltak som er et supplement til hjelpen fra det offentlige.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. For at søknaden skal bli vurdert, må søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjemaet og retningslinjer finner du her:

Tilskuddene blir tildelt i budsjettbehandlingen hvert år. Alle søkere får beskjed etter at budsjettet er behandlet, og utbetaling skjer i løpet av januar/februar i budsjettåret, det vil si året etter at søknaden ble sendt inn.