-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Toppledelsen i den nye kommunen klar

Publisert 20. april 2018 av Thomas Bore Olsen

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide har innstilt syv direktører som vil utgjøre toppledelsen i nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020.

Direktørene vil ivareta rådmannens ansvar og funksjoner innenfor sine områder, og ha et totalansvar for resultater, økonomi, personal, kommunikasjon, beredskap og internkontroll.

Vareide er fornøyd med sammensetningen i den nye toppledelsen. Han understreker at det stilles høye krav til direktørene, både når det gjelder kompetanse og personlige egenskaper.

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide

Prosjektrådmann Per Kristian Vareide

– Vår kommune skal ha direktører som kan skape tillit i hele organisasjonen, og tenke helhetlig ut over egen virksomhet. Vi har sett etter gode lederegenskaper og en særlig evne til å levere gode resultater på tvers av fagmiljø. En annen forutsetning har vært god relasjonell forståelse og evne til å lese og forstå menneskelige relasjoner. Det er selvsagt også viktig at de kan lede i tråd med kommunens visjon og verdier: Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden, fastslår Vareide.

Prosjektrådmannens innstilling til innplassering i direktørområdene i Nye Stavanger er derfor som følger:

I ansettelsesprosessen har prosjektrådmann Per Kristian Vareide hatt kartleggingssamtaler med ledere som rapporterer til rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger. I samtalene kom det fram at det er én interessert kandidat for hver direktørstilling. Disse var alle blitt vurdert som kvalifisert for direktørstillingen gjennom en tidligere ansettelsesprosess.

De tillitsvalgte har sluttet seg til prosjektrådmannens innstilling. De som er innstilt vil nå få tilbud om stilling som direktør.