-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tre gater får nye navn

Publisert 3. september 2019 av nyestavanger

Hageveien på Stokka blir Kirsten Flagstads vei, Hesbygata i østre bydel skal fra nå av hete Hermetikkgata, mens Storhagen på Storhaug blir til Godalsalléen.

– De som bor i disse veiene får beholde husnummeret sitt, det er kun veinavnet som endres. Vi gir beskjed til Folkeregisteret, Posten og nødetater om at adressen er endret, opplyser seksjonsleder Tor Helge Skorge i avdeling for kart og digitale tjenester i Stavanger kommune

Endringen av veinavn skjer i forbindelse med at Stavanger, Finnøy og Rennesøy blir ny kommune 1. januar 2020. Man ikke kan ha to like eller nesten like gatenavn i samme kommune, blant annet på grunn av faren for misforståelser når nødetatene rykker ut. Totalt 19 gater i de tre kommunene skifter navn i løpet av 2019. De 16 andre gatenavnene ble vedtatt i fellesnemnda 10. desember 2018.

Kirsten Flagstads vei, Hermetikkgata og Godalsalléen ble vedtatt av Fellesnemnda for Nye Stavanger 19. juni 2019, og de nye adressene trer altså i kraft tirsdag 3. september.

Sak 53/19 – Nytt gatenavn for Hageveien, Hesbygata og Storhagen

Sak 61/18 – Ny behandling av navnevalg for veiene som skal endre navn i Nye Stavanger

Foto. To kommuneansatte setter opp nye gateskilt.

Tre gater i Stavanger får nye navn. Her fra endring av Hellelandsveien på Storhaug til Kristine Berges vei i mars 2019.