48 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tre kommuner blir til én

Publisert 8. juni 2018 av nyestavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune. Les mer om hva som skjer i kommuneslåingen, og hvordan det påvirker deg som ansatt.

Kommunen skal hete Stavanger og blir landets fjerde største kommune med over 10.000 ansatte. Rådhuset skal ligge i Stavanger sentrum, men den nye kommunen skal ha flere kontaktpunkter. Både i Judaberg og Vikevåg vil det være kommunale servicetorg. Prosjektrådmann Per Kristian Vareide sier det overordnede målet med kommunesammenslåingen er å gi gode tjenester til alle innbyggere.

– Målet er å skape en sterk kommune med likeverdige tjenestetilbud og bidra til samfunnsutviklingen. Vi skal ivareta regionens interesser nasjonalt og internasjonalt. Den nye kommunen er Norges energihovedstad med landets viktigste næringsklynge. Den vil også bli en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv. Summen blir at vi får flere ben å stå på, sier Vareide.

Kjartan C. Møller

Kjartan C. Møller

Prosjektdirektør Kjartan C. Møller forsikrer at prosjektet med kommunesammenslåingen skal gjennomføres som en god prosess med god medvirkning.

– Akkurat nå jobber vi med å kartlegge og bygge videre på styrker i de tre kommunene. Gjennom harmonisering på tvers av kommunegrensene skal vi finne ut hvordan det nye tjenestetilbudet vil se ut. I alle prosessene er det lagt opp til medvirkning og åpenhet. På noen områder skal vi utjevne forskjeller, mens det kan være andre forskjeller vi ønsker skal bestå, forklarer Møller.

 

 

Når?

2018

Administrasjonen og politikerne utreder hvordan vi går fra tre kommuner til én. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det behov for å harmonisere Finnøy, Rennesøy og Stavangers politiske- og administrative organisering, tjenestetilbud, systemer, nivå på satser og gebyrer m.m. Arbeidet med harmoniseringen gjøres i politiske-, administrative- og politisk-administrative prosjekter.

Høsten 2018 starter arbeidet med å bestemme den endelige organiseringen av nye Stavanger kommune. Dette skal være på plass til årsskiftet. Da skal politikerne ta de viktigste beslutningene om hvordan den nye kommunen skal se ut.

2019

I 2019 vil den nye kommunen forberede seg til oppstart. I løpet av dette året vil alle ansatte få beskjed om hvordan arbeidsforholdet deres blir i nye Stavanger kommune. De nye direktørene er allerede på plass, og i løpet av 2019 vil de få stadig flere oppgaver i nye Stavanger kommune. Også de folkevalgte må belage seg på en gradvis overgang til ny kommune. Stadig flere politiske saker vil dreie seg om nye Stavanger kommune, og vil bli vedtatt i Fellesnemnda. De «gamle» kommunestyrene vil fortsette å eksistere, men vil få stadig færre saker, etter hvert som vi nærmer oss utgangen av året.

2020

1. januar 2020 legges Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommune ned og nye Stavanger kommune blir opprettet. Det meste er på plass nå, og kommunen er i stand til å levere gode tjenester til innbyggerne, men noe av sammenslåingen vil ta lengre tid, så enkelte endringer kan det bli i 2020 også.

Hvordan?

Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger (Fellesnemnda). Fellesnemnda har ansatt Per Kristian Vareide som øverste administrative leder (prosjektrådmann) for sammenslåingsprosjektet. Vareide er fra før rådmann i Stavanger kommune og blir også rådmann i nye Stavanger kommune.

Prosjektrådmannen har etablert en programadministrasjon som skal sørge for gjennomføringen av sammenslåingsprosessen. Prosjektadministrasjonen består av en programstab og et administrativt programstyre. Prosjektdirektør Kjartan Møller har ansvar for den daglige oppfølgingen av programadministrasjonens virksomhet. Programadministrasjonen gjennomfører prosessen fra sitt programkontor på Stavanger rådhus.

Hva betyr kommunesammenslåingen for deg?

Alle ansatte i de tre kommunene får en ny arbeidsgiver. Politikerne har vedtatt at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse skal gjelde. Ingen vil miste jobben som følge av sammenslåingen. Overføringen til den nye kommunen skal skje gjennom en god prosess med informasjon og medvirkning.

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom Nye Stavanger som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonene har tett og godt samarbeid med de ti prosjektillitsvalgte. De skal sørge for at de ansatte blir ivaretatt og at prosessen blir god og i henhold til lover og regler. De prosjekttillitsvalgte er også representert i Partssammensatt utvalg. Partssammensatt utvalg skal gi uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom Nye Stavanger som arbeidsgiver og de ansatte.

Vil du vite mer?

Du kan alltid få den informasjonen du trenger fra nærmeste leder eller ved å kontakte programstaben i Nye Stavanger.

Du kan også abonnere på nyhetsbrev fra Nye Stavanger.