-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ungdommer i nye Stavanger vil bli hørt!

Publisert 22. januar 2019 av nyestavanger

Foto. Christian Hetty, Stavanger.

Christian Hetty er ordfører i ungdommens bystyre i Stavanger. Her fra samling for ungdomsrådene i nye Stavanger i oktober 2018.

I møtet i fellesnemnda for Nye Stavanger 21. januar ble det vedtatt at det skal opprettes et ungdommens fellesnemnd. Ungdommens fellesnemnd skal bestå av tre representanter fra hver av ungdomsrådene i Finnøy og Rennesøy og ungdommens bystyre i Stavanger. Målet er at ungdommene skal få uttale seg i saker som er relevante for barn og ungdom i kommunesammenslåingen.

Det var Ungdommens bystyre i Stavanger som først tok initiativet til å opprette et eget ungdomsorgan i kommunesammenslåingsprosessen. De ønsket et organ hvor de kunne få informasjon om, men også innflytelse på, den pågående kommunesammenslåingen.

– Ungdom har ikke noe organ i dag for påvirkning inn mot den nye kommunen. Gjennom et Ungdommens fellesnemd kan unge få bedre mulighet til kunnskap om det som skjer, sier Christian Hetty, ordfører i ungdommens bystyre i Stavanger, til Bygdebladet.

Opptatt av jordbruk og infrastruktur
I oktober 2018 ble det arrangert en samling for ungdomsrådene i de tre kommunene. Samlingen var en del av prosjekt Nye Stavangers opplegg for innbyggerinvolvering. Ungdommene fortalte hva de var stolte over med kommunen sin og hva som var typisk for stedet de bor, men også om muligheter og utfordringer knyttet til den kommende kommunesammenslåingen. Saker som ble trukket frem var blant annet jordbruk, havbruk, matproduksjon, fritidstilbud og infrastruktur.

Foto. Bilder på en vegg.

Flotte bilder som symboliserer nye Stavanger kommune. Fra samling for ungdomsråd i oktober 2018.

Bred enighet i fellesnemnda
Fellesnemnda vedtok altså på sitt møte 21. januar 2019 at det opprettes et ungdommens fellesnemnd med tre representanter fra hver av de tre ungdomsrådene. Ungdommens fellesnemnd skal bestå så lenge Fellesnemnda for nye Stavanger består. Det var bred enighet om dette i fellesnemnda for nye Stavanger. Kun Frode Myrhol (FNB) stemte imot.

– Jeg synes det er en god idé at ungdom får et talerør inn i kommunesammenslåingsprosessen. De er viktige i prosessen, og ungdom vet best hva ungdom vil, sier leder for fellesnemnda, Christine Sagen Helgø.