-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Vær ambassadør for nye Stavanger!

Publisert 29. august 2018 av nyestavanger

Foto. Per A. Thorbjørnsen og Jan Tore Sanner

Per A. Thorbjørnsen forteller om kommune- sammenslåingen til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Får du, som jobber i kommunen, noen ganger spørsmål fra venner og kjente om kommunesammenslåingen? Og synes du det noen ganger det er vanskelig å svare?

I kommunikasjonsstrategien for nye Stavanger har vi satt ned noen overordnede budskap. Det vil si, svar på spørsmål som «hvorfor gjør vi dette?», «hva er det egentlig som skal skje?» og «hvordan skal vi gjøre det?».

Ved å ha slike overordnede budskap øker vi sjansen for at vi er samstemte når vi snakker om kommunesammenslåingen.

Du, som er ansatt i en av de tre kommunene, er en viktig ambassadør for kommunesammenslåingen. Snakk gjerne med venner og kjente om det, så sørger vi sammen for at flest mulig vet hva som skal skje 1.1.2020.

Overordnet budskap for Nye Stavanger

Hvorfor?

Stortinget har vedtatt at alle norske kommuner skal gå gjennom sin egen struktur og vurdere om den er egnet for å møte framtidige behov. Kommunenes oppgaver blir flere og mer komplekse, og utviklingen tilsier at flere kommuner kan være tjent med en ny struktur for å gi gode nok tjenester til innbyggerne.
Stortinget har følgende fire mål for å gjennomføre kommunereformen:

Hva?

Hvordan?

Hvem?

Vil du vite mer?

Nye Stavanger på nett

Kommunikasjonsstrategi for Nye Stavanger