-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Veileder for innplassering av ansatte i nye Stavanger

Publisert 18. januar 2019 av nyestavanger

Elever med ipad

Nå er det utarbeidet en veileder for innplassering av ansatte i nye Stavanger kommune.

Prosjekt Virksomhetsoverdragelse har utarbeidet en veileder for innplassering av ansatte i nye Stavanger. Veilederen skal være et verktøy for direktører og ledere i innplasseringsprosessen. I tillegg skal den legge til rette for forutsigbarhet for ledere og ansatte.

1.1.2020 opphører kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger å eksistere, og nye Stavanger kommune blir opprettet. De aller fleste får beholde stillingen sin, men for enkelte ledere og ansatte i stabs- og støttefunksjoner kan det bli endringer i arbeidsforholdet, som følge av at noen stillinger faller bort.

Som en støtte til ledere og informasjon til ansatte i denne prosessen, er det nå utarbeidet en veileder for innplassering av ansatte i nye Stavanger kommune.

Veilederen gir en innføring i rettslige begreper som overtallighet, rettskrav m.m, i tillegg til prosess for innplassering av ledere og ansatte.