-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Viktige symboler på plass for nye Stavanger

Publisert 15. oktober 2018 av nyestavanger

I møtet i fellesnemnda for nye Stavanger 15. oktober ble det vedtatt at Stavanger kommune sitt kommunevåpen blir videreført som kommunevåpen i nye Stavanger kommune. Samtidig ble det vedtatt at kommunen skal ha nøytral målform og at kommunens øverste politiske styringsorgan skal kalles kommunestyre.

Stavanger kommune sitt kommunvåpen. FotoVinranken består
Det var et klart flertall i fellesnemnda for å videreføre Stavanger kommune sitt kommunevåpen også for nye Stavanger kommune. Også mange politikere fra Rennesøy og Finnøy mente at dette var naturlig, særlig med tanke på hva det vil koste å endre kommunevåpenet for Stavanger kommune. Saken anslår at det kan koste så mye som 10 millioner kroner, og flere av representantene var klare på at de pengene heller bør brukes andre steder.

For å ikke gi helt slipp på de gamle kommunevåpnene til Rennesøy og Finnøy, ble det vedtatt og ta dem med inn i Stavanger kommunes ordførerkjede, når dette også videreføres.

Flere viktige symbolsaker
Fellesnemnda valgte å se tre saker i sammenheng i kveldens møte. Det var sakene om kommunevåpen, saken om målform og saken om benevnelse av kommunens øverste politisk organ. Dette fordi alle tre sakene har stor symbolsk betydning.

Flere av politikerne gikk på talestolen og manet til raushet.

– Alle skal gå fra møtet i kveld og føle at de har vunnet noe, sa representanten Bjarne Kvadsheim (Sp) til forsamlingen.

Nøytral målform
Fellesnemnda vedtok i møtet at nye Stavanger kommune skal være språknøytral etter målloven, og at administrasjonsspråket i nye Stavanger kommune skal ha nøytral målform.

Å være språknøytral etter målloven betyr at staten skal veksle i bruken av nynorsk og bokmål når de henvender seg kommunen. At administrasjonsspråket i kommunen skal være nøytralt betyr at ansatte i den nye kommunen kan velge hvilken målform de vil bruke.

Det ble også vedtatt at skolene i den nye kommunen skal fortsette med den målformen de har i dag, at det skal lages en plan for å styrke nynorsken i Stavanger og at det skal utarbeides retningslinjer for målbruk i nye Stavanger kommune.

Foto. Avstemming i fellesnemnda 15.10.18Hva skal barnet hete?
Benevnelse av kommunens politiske styringsorgan var den tredje saken, med stor symbolsk betydning, på sakslisten.

– Alle i Norge bor i en kommune, men ikke alle bor i en by, sa Henrik Halleland (Krf) da han innledet om saken, og gjorde sitt standpunkt klart og tydelig.

Mange av politikere fra Stavanger hadde like klare standpunkt i motsatt retning, men var rause nok til å innse at i en prosess hvor man skal slå sammen tre svært ulike kommuner, må man faktisk gi og ta. Flertallet stemte derfor for at nye Stavanger kommunes øverste politiske styringsorgan skal kalles kommunestyre og at nærdemokratiutvalgene i nye Stavanger skal kalles kommunedelsutvalg.