141 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Virksomhetsoverdragelse

Prosjektet virksomhetsoverdragelse skal sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle kommunenes ansatte og skal kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene. Intensjonsavtalen, prinsippdokumentet og omstillingsavtalen legges til grunn for dette arbeidet.

Kommunesammenslåingen vil innebære en virksomhetsoverdragelse fra alle de opprinnelige kommunene til den nye kommunen og arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse overfor alle ansatte.  Dette innebærer en automatisk videreføring av det etablerte arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

Ingen ansatte blir sagt opp som direkte følge av kommunesammenslåingen.

Prosjektet ble formelt opprettet ved fellesnemndas godkjennelse av mandatet 4. juni 2018

Mer om prosjektet i sak 29/18 i Fellesnemnda (04.06.18)

Informasjon om innplassering av ansatte i nye Stavanger kommune