-152 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggermedvirkning

Hvilke nye muligheter oppstår når tre kommuner blir til en? Hvilken retning skal den nye kommunen gå i, og hvordan kan vi rigge oss for både gode og dårlige tider? Og hva kan næringsliv, frivillig sektor, politikere og innbyggere for øvrig få til sammen med kommunene?

Oppsummering av innbyggermedvirkningen

Innbyggermedvirkning er en viktig del av kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Å bygge en kommune er noe vi må gjøre sammen. Derfor har prosjekt Nye Stavanger brukt mange ulike metoder for å hente inn innspill fra innbyggerne. En skriftlig oppsummering av hva som kom ut av denne innbyggermedvirkningen kan du lese her.

Her kan du laste ned en presentasjon med sammenstilling av det som kom ut av innbyggermedvirkningen.

Fortellingen om nye Stavanger

Fortellingen om nye Stavanger er utarbeidet av det politiske prosjektet Symboler, identitet og felles kultur, etter bred involvering av innbyggere, næringsliv, frivillighet og ansatte.

Fortellingen om nye Stavanger bygger på felles historie og verdier som vi verdsetter og er stolte av. Et fortrinn for nye Stavanger er at de historiske båndene er nære og tette, og kanskje sterkere enn vi tror.

Et godt samfunn balanserer behovet for en felles identitet, men har også plass for forskjellighet. Den nye kommunen vil være både by og distrikt, og rommer mangfold og ulike kulturer. Det gir kommunedelene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger ulike identiteter som sammen gir nye Stavanger.

Hele fortellingen finner du her.

Involveringsaktivitetene

Her kan du lese mer om de ulike involveringsaktivitetene som ble arrangert høsten 2018 og våren 2019:

 

Hva skal det brukes til?

Resultatene vil være nyttige for flere av prosjektene som jobber med kommunesammenslåingen:

Prosjekt Planstrategi nye Stavanger 2020-2023 skal utarbeide en felles samfunnsdel for nye Stavanger kommune. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Her vil resultatene fra framtidsverkstedene inngå som en viktig del i arbeidet.

Symboler, identitet og felles kultur skal blant annet starte prosessen med å utvikle en felles identitet og stolthet over å tilhøre den nye kommunen. De skal også definere viktige symboler for nye Stavanger kommune og bygge opp under felles og lokal identitet. Her blir også resultatene fra framtidsverkstedene viktig grunnlagsmateriale for videre arbeid.

Prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering inngår som en del av arbeidet med etableringen av Nye Stavanger. Sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy til Nye Stavanger innebærer at de politiske organene i de tre kommunene bortfaller og må erstattes av en ny organisering.

Prosjektet Valg 2019 – forberedelse til kommunevalget inngår som en del av arbeidet med etableringen av Nye Stavanger. Sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy til Nye Stavanger skjer fra 01.01.2020. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 er de tre kommunene ennå ikke sammenslått. Valget skal imidlertid gjennomføres som om sammenslåingen allerede har funnet sted.