-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Legetjenester i nye Stavanger kommune

Publisert 11. juni 2019 av nyestavanger

Når Rennesøy, Finnøy og Stavanger slår seg sammen til én kommune, er det mye som må samordnes og slås sammen. Det gjelder også organiseringen av kommunale legetjenester og legevaktordningen.

Legevakttjenesten
Det er per i dag to legevaktsdistrikter innenfor de framtidige kommunegrensene til nye Stavanger kommune – Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Prosjektrådmannen ønsker å se på organiseringen av legevakttjenestene, men dette arbeidet vil ta tid, og det vil ikke bli endringer i organiseringen fra og med 1.1.2020. Det er derfor foreslått at de to legevaktdistriktene fortsetter, som i dag, i en overgangsfase på ett til to år.

Videre arbeid med legevaktløsningen deles i to faser, der første fase omfatter nødvendige tilrettelegginger for to legevaktsdistrikter mens andre fase skal resultere i en helhetlig permanent løsning.
Prosjektrådmannen ser derfor for seg at det blir få endringer for vaktlegene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy det første året etter kommunesammenslåingen.

Fellesnemnda skal behandle saken 19. juni.

Ambulansebåt
Ambulansebåten er viktig for legevaktsordningen i Ryfylke i dag. Intensjonsavtalen, som ble underskrevet av de tre kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen, sier blant annet at dagens båtbaserte legevaktsamarbeid mellom Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland og Kvitsøy skal videreføres og videreutvikles.

Kommunale legetjenester
Det skal etableres en egen enhet under Helse og velferd i nye Stavanger kommune, som skal hete Kommunal legetjeneste. Denne enheten skal omfatte legekontorene på Judaberg og i Vikevåg, samt eventuelle nye kommunale legekontor i kommunen.

Legekontorene i Rennesøy og Finnøy vil fortsatt ha lokaler i Vikevåg og på Judaberg, som i dag.

Sykehjemslegene skal også samles organisatorisk i den nye enheten, men vil fortsatt jobbe på sykehjemmene. Sykehjemslegevakt og andre løsninger for tilsyn på sykehjem skal også inngå i ansvarsområdet.

Mer informasjon
Her kan du lese hele saken som skal til Fellesnemnda for Nye Stavanger 19. juni 2019:

Sak 65/19 – Legevaktløsning i nye Stavanger

Gjennom nyhetsbrevet fra Nye Stavanger får du siste nytt om kommunesammenslåingen inn i mailboksen din:

Meld deg på nyhetsbrevet fra Nye Stavanger

Foto: Ambulansebåten på Judaberg.

Ambulansebåten er i dag stasjonert på Judaberg. Det er ønskelig at den skal fortsette med det også i nye Stavanger.